Η Ερμούπολη τη νύχτα

Το λιμάνι της Ερμούπολης, με το τελωνείο στην περιοχή νησάκι στη μύτη του λιμανιού.